Polityka prywatności

GROMADZENIE DANYCH OSOBOWYCH

Sklep CACOFONIA Milano gromadzi następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail, numer telefonu, płeć. Powyższe dane osobowe pozyskiwane są za pomocą formularzy i interakcji w naszej witrynie internetowej. Informacje o użytkownikach zbieramy także za pomocą plików typu „cookies” oraz plików dziennika.

 

PLIKI  DZIENNIKA I PLIKI TYPU „COOKIES”

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies oraz zbieramy pewne informacje za pomocą plików dziennika. Dotyczy to przede wszystkim poniższych danych: adres IP, system operacyjny, odwiedzane strony i zapytania oraz czas i data połączenia.
Korzystanie z tych plików pozwala nam: ulepszać oferowane usługi i dostosowywać powitanie, personalizować profile klientów, monitorować zamówienia i opracowywać statystyki zbiorcze. W każdej chwili możecie dokonać zmiany ustawień dotyczących plików cookies.

 

PRAWO DO WNIESIENIA SPRZECIWU I DO COFNIĘCIA ZGODY

Szanujemy prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych zdefiniowano jako dostępną dla użytkowników naszej witryny internetowej opcję niewyrażenia zgody na przetwarzanie przez naszą firmę ich danych osobowych do określonych celów, opisanych przy okazji zbierania tych danych. Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych zdefiniowano jako dostępną dla użytkowników naszej witryny internetowej opcję żądania usunięcia ich danych osobowych z widoku, na przykład, listy kontaktowej. Jeśli chciałbyś skorzystać z tego prawa, prosimy o skontaktowanie się z nami za pośrednictwem formularza kontaktowego.

 

PRAWO DO DOSTĘPU

Szanujemy prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania lub usuwania. Jeżeli chciałbyś skorzystać z tego prawa, prosimy o skontaktowanie się z nami za  pośrednictwem formularza kontaktowego.

 

PRAWODAWSTWO

Przestrzegamy prawa polskiego.