Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU

I  Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin skierowany jest do wszystkich użytkowników Sklepu oraz definiuje zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta Sklepu, składania zamówień oraz zasady zawierania umów sprzedaży produktów.
 2. Regulamin dostępny jest na stronie sklepu a dostęp do Regulaminu ma każdy użytkownik Sklepu CACOFONIA Milano.
 3. Sklep CACOFONIA Milano prowadzony jest przez CACOFONIA  spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, NIP: 5213762110                                             
 4. Informacje o produktach w Sklepie m.in. opisy, ceny w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego stanowią zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży.
 5. Produkty w Sklepie są szczegółowo oznaczone. Na stronie internetowej znajdują się informacje o właściwościach produktu, jego cenie, materiale, z którego jest wykonany itp.
 6. Zdjęcia i prezentacje oferowanych produktów służą prezentacji konkretnie wskazanych na nich modeli produktów.
 7. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja.

II Rejestracja konta

 1. Klienci sklepu internetowego CACOFONIA Milano mają możliwość zarejestrowania się, co skutkuje założeniem konta.
 2. Rejestracja obejmuje :                                                                                                                                                                                               2.1. wypełnienie przez klienta, dostępnego na stronie Sklepu formularza rejestracyjnego i podanie danych w zakresie imienia i nazwiska, adresu zamieszkania (wysyłki), adresu poczty elektronicznej, itp.                                                                                                                           2.2. oraz akceptację treści Regulaminu Sklepu oraz polityki plików cookies.
 3. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego, na podany przy rejestracji adres Klienta, zostanie wysłana wiadomość z prośbą o potwierdzenie podanych danych. Konto Klienta zostaje aktywowane z chwilą potwierdzenia.
 4. Klient w każdej chwili ma prawo do usunięcia swojego konta. W tym celu należy skontaktować się z nami za pośrednictwem formularza kontaktowego.
 5. Sprzedawca może usunąć konto Klienta w przypadku naruszenia przez niego Regulaminu Sklepu. W szczególności dotyczy to podania niezgodnych z prawdą, nieaktualnych, niedokładnych danych, wprowadzających w błąd lub naruszających prawa osób trzecich.
 6. Usunięcie Konta nie ma wpływu na ważność wcześniejszych czynności prawnych, dokonanych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem za pośrednictwem sklepu internetowego.
 7. Sklep CACOFONIA Milano gromadzi następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail, numer telefonu, płeć. Powyższe dane osobowe pozyskiwane są za pomocą formularzy i interakcji w naszej witrynie internetowej. Informacje o użytkownikach zbieramy także za pomocą plików typu „cookies” oraz plików dziennika.
 8. W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies oraz zbieramy pewne informacje za pomocą plików dziennika. Dotyczy to przede wszystkim poniższych danych: adres IP, system operacyjny, odwiedzane strony i zapytania oraz czas i data połączenia.
  Korzystanie z tych plików pozwala nam ulepszać oferowane usługi i dostosowywać powitanie, personalizować profile klientów, monitorować zamówienia i opracowywać statystyki zbiorcze. W każdej chwili możecie dokonać zmiany ustawień dotyczących plików cookies.
 9. Klient ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych zdefiniowano jako dostępną dla użytkowników naszej witryny internetowej opcję niewyrażenia zgody na przetwarzanie przez naszą firmę ich danych osobowych do określonych celów, opisanych przy okazji zbierania tych danych. Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych zdefiniowano jako dostępną dla użytkowników naszej witryny internetowej opcję żądania usunięcia ich danych osobowych z widoku, na przykład, listy dystrybucyjnej. Jeśli chcieliby Państwo skorzystać z tego prawa, prosimy o skontaktowanie się z nami za pośrednictwem formularza kontaktowego.
 10. Klient ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania lub usuwania. Jeżeli chciałbyś skorzystać z tego prawa, prosimy o skontaktowanie się z nami za pośrednictwem formularza kontaktowego.

III Zasady korzystania ze sklepu

 1. Informacje podane przez Klienta w toku składania zamówienia powinny być zgodne z prawdą, aktualne oraz dokładne.
 2. Sklep podejmuje wszelkie możliwe i nakazane odpowiednimi przepisami prawa środki techniczne i organizacyjne służące ochronie danych osobowych Klientów, w szczególności zapobiegające pozyskaniu i modyfikacji przez osoby nieupoważnione danych podawanych podczas rejestracji.
 3. Klient, który korzysta ze Sklepu, zobowiązany jest do:                                                                                                                                           3.1. Niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa                                                                                               3.2. Korzystania ze Sklepu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania                                                                                                       3.3. Nierozsyłania i nieumieszczania w ramach Sklepu niezamówionej informacji handlowej                                                                             3.4. Korzystania ze Sklepu w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Administratora Sklepu                                                             3.5. Korzystania z treści zamieszczonych na stronach sklepu do użytku własnego.

IV Ceny i koszty wysyłki

 1. Obowiązują ceny oferowane w chwili złożenia zamówienia. Oferowane ceny są cenami końcowymi, to znaczy, że zawierają także podatek VAT w aktualnie obowiązującej wysokości. Aż do chwili pełnej zapłaty ceny sprzedaży towar pozostaje naszą własnością.
 2. Koszty wysyłki zamówionych produktów jest bezpłatny.
 3. Sklep CACOFONIA Milano nie ponosi żadnej odpowiedzialności za działania służb celnych i nie ma pływu na ich działania i naliczane opłaty.

V Metody płatności

 1. Przewidujemy następujące metody płatności: przelew internetowy i karta płatnicza.
 2. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl oraz SOFORT.
 3. Klient sam wybiera sposób płatności w formularzu zamówienia oraz dokonuje zapłaty zgodnie z  informacją podaną w zamówieniu.
 4. Koszt płatności uzależniony jest od wybranego sposób płatności. Koszty transakcji finansowych, zgodnie z taryfą opłat swojego banku, ponosi Klient. W innym przypadku Klient jest poinformowany o koszcie płatności w trakcie dokonywania transakcji.
 5. Wszystkie transakcje są bezpieczne i zaszyfrowane. Sklep nigdy nie przechowuje informacji o Twojej karcie kredytowej.

VI Kupony rabatowe, promocje 

 1. Kupony rabatowe to bony, które nie mogą zostać nabyte drogą kupna, lecz są wydawane jedynie w ramach kampanii reklamowych, i mają określony okres ważności.
 2. Kupony rabatowe mogą być wykorzystane w określonym czasie lub  tylko w ramach jednego zamówienia. Z akcji promocyjnej mogą być wykluczone niektóre produkty. Kupony rabatowe mogą być powiązane z minimalną wartością zakupu.
 3. Wartość towaru musi być nie mniejsza niż kwota na kuponie rabatowym. Ewentualna różnica w przypadku wyższej wartości towaru może zostać wyrównana płatnością dokonaną na jeden z oferowanych sposobów. Kupon rabatowy nie może zostać wypłacony gotówką, nie jest także oprocentowany. Nie można otrzymać zwrotu kuponu rabatowego, kiedy towar zostanie całkowicie lub częściowo zwrócony.
 4. Kupony rabatowe mogą zostać wykorzystane jedynie przed zakończeniem procedury zamawiania. Wykorzystanie późniejsze nie jest możliwe. Kuponów rabatowych nie można przenieść na osoby trzecie. W braku innych uzgodnień nie można łączyć kilku kuponów rabatowych.
 5. Promocje w sklepie internetowym CACOFONIA Milano nie łączą się. W trakcie trwania wyprzedaży, kody rabatowe nie są aktywne.

VII Zawarcie umowy sprzedaży:

 1. Sklep przyjmuje zamówienia składane on-line przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia. Zamówienia złożone w soboty, dni wolne od pracy i święta będą przekazane do realizacji w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.
 2. Klient może złożyć zamówienie bez konieczności trwałego rejestrowania swoich danych w bazie Sklepu (tzw. zakupy bez rejestracji).
 3. Warunkiem złożenia zamówienia jest wypełnienie w formularzu wszystkich wymaganych danych koniecznych do wysyłki lub systemowego wygenerowania faktury VAT lub paragonu fiskalnego.
 4. W celu złożenia zamówienia należy dokonać wyboru produktów w Sklepie, w szczególności w zakresie ich ilości,  wzoru, rozmiarów, a następnie przejść do „Koszyka” i kontynuować procedurę składania zamówienia poprzez wybór odpowiednich opcji.
 5. Do momentu zatwierdzenia wyboru produktu przyciskiem „Kupuję i płacę” Klient ma możliwość dokonywania zmian i modyfikacji Towarów w zamówieniu, jak i danych teleadresowych do wysyłki lub faktury. Zatwierdzenie przez Klienta zamówienia poprzez użycie przycisku „Kupuję i płacę” jest równoznaczne z akceptacją obowiązku dokonania zapłaty ceny wybranych Produktów.
 6. Zatwierdzenie przez Klienta zamówienia stanowi ofertę Klienta złożoną CACOFONIA Milano co do zawarcia umowy sprzedaży, zgodnie z treścią zamówienia oraz Regulaminem.
 7. W momencie złożenia zamówienia Klient otrzyma na podany adres e-mail wiadomość zawierająca informacje dotyczące złożonego zamówienia, ilości zamówionych produktów, wartości zamówienia. Wiadomość stanowi potwierdzenie otrzymania przez Sklep oferty zakupu Klienta.
 8. Po otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia zamówienia dochodzi do zawarcia między Klientem oraz CACOFONIA Milano umowy sprzedaży zamówionych przez Klienta produktów.
 9. Każdorazowe zamówienie produktów na Stronie internetowej jest równoznaczne z akceptacją warunków niniejszego regulaminu.
 10. Klient jest świadom, że podane w tabeli rozmiary mogą się różnić od rzeczywistych o margines błędu ok 1,5 cm – zależne jest to od kurczliwości włókien materiału.

 VIII Dostawa i odbiór towarów

 1. Zamówienia zostaje przekazywane do realizacji po uznaniu zapłaty, za złożone przez Klienta Zamówienie, na naszym rachunku bankowym.
 2. Zamówienia są realizowane od poniedziałku do piątku, w godzinach naszej pracy, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. Czas realizacji zamówienia wynosi średnio 14-16 dni roboczych. Czas dostawy 3-7 dni roboczych, przy czym czas oczekiwania uzależniony jest od dostępności produktu w magazynie oraz miejsca dostawy przesyłki.
 3. Towary dostarczane są na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu.
 4. Do każdego przesyłanego towaru załączany jest mailowo dowód zakupu (paragon lub faktura VAT). Formularz zwrotu jest dostępny na naszej stronie.
 5. Do realizacji zamówień, o których mowa w pkt 5 powyżej stosuje się zasady niniejszego Regulaminu, z następującymi modyfikacjami:         5.1.Termin realizacji zamówienia jest zależny od miejsca dostawy towarów.                                                                                                       5.2. Koszty zwrotu towarów po dokonanym odstąpieniu od umowy sprzedaży pokrywa Klient.                                                                      5.3. Sklep nie kieruje swojej działalności poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, a jedynie umożliwia Klientom wskazanie jako miejsca dostawy państwa, na zasadach określonych powyżej.

IX Reklamacje produktów

 1. Produkty oferowane w sklepie są fabrycznie nowe i oryginalne. CACOFONIA Milano odpowiada za wady fizyczne lub prawne Towarów na zasadzie art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego.
 2. Każda rzecz kupiona w sklepie może być reklamowana z zachowaniem terminów i warunków reklamacji określonych odpowiednimi przepisami prawa, jeśli posiada wady, stanowiące o jej niezgodności z zawartą umową sprzedaży.
 3. Reklamację można złożyć drogą pocztową poprzez odesłanie towaru wraz z pisemnym opisem wady na formularzu zwrotu (pobierz) oraz z dowodem zakupu w Sklepie. Klient wysyła wiadomość o chęci zwrotu na store@cacofoniamilano.com i drogą mailową otrzyma dokładny adres do zwrotu.

Klient otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie do 30 dni liczonych od dnia następnego od otrzymania przez Sklep przesyłki zawierającej reklamowany towar.

4. W przypadku nie uwzględnienia reklamacji, towar zostanie odesłany wraz z opinią co do niezasadności reklamacji.

5. W przypadku uwzględnienia reklamacji, pieniądze zostaną zwrócone klientowi w ciągu 30 dni

6. W razie stwierdzenia przez Klienta uszkodzenia towaru podczas transportu, zaleca się, aby Klient sporządził w obecności kuriera protokół opisujący sytuację.

X Zwroty produktów –ustąpienie od umowy sprzedaży

 1. Klient będący konsumentem w rozumieniu odpowiednich przepisów prawa ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyny, na zasadach opisanych poniżej.
 2. Termin do odstąpienia od umowy sprzedaży Towarów wygasa po upływie 30 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie Towarów lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie Towarów.
 3. Aby dokonać zwrotu muszą być spełnione następujące warunki:                                                                                                                       3.1. produkt nie może posiadać żadnych oznak użytkowania i być w idealnym stanie                                                                                     3.2. produkt musi zawierać oryginalne opakowanie i wszystkie metki                                                                                                                 3.3. należy załączyć wydrukowany formularz zwrotu (pobierz) (dostępny na naszej stronie)
 4. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
 5. W związku z tym, iż nie posiadamy zapasów magazynowych i każde ubranie jest szyte na indywidualne zamówienie dla konkretnego klienta – jesteśmy zmuszeni nie przyjmować zwrotów oraz wymiany przy zamówieniu od jednego klienta przekraczającym dwa ubrania.
 6. CACOFONIA Milano nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowo odesłane produkty.
 7. Zwrot płatności Klienta zostanie dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. Zwrócimy Państwu pieniądze w ciągu 30 dni od otrzymania paczki.

XI Zapisy końcowe

 1. Dane osobowe Klientów podawane podczas rejestracji w Sklepie są przetwarzane przez CACOFONIA Milano w celu realizacji zamówień, oraz w celach marketingowych Sklepu, o ile Klient wyrazi na to zgodę przy rejestracji. Klientowi przysługuje prawo uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania zezwolenia na ich przetwarzania lub żądania ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, oraz prawo wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych dla celów marketingowych.
 2. Brak akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu uniemożliwia zakup Towarów oferowanych przez Sklep. Sklep umożliwi Klientowi zapoznanie się z Regulaminem przy składanym zamówieniu. Klienci posiadający konto w Sklepie zostaną poinformowani o zmianie regulaminu za pośrednictwem korespondencji e-mail. Klientowi, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian przysługuje uprawnienie do usunięcia konta w każdym czasie.
 3. Do umowy sprzedaży produktów w Sklepie stosuje się prawo polskie.
 4. Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu okaże się być, w całości lub w części, z jakiegokolwiek powodu, nielegalne, niewykonalne lub nieważne, nie będzie to miało żadnego wpływu na pozostałe postanowienia Regulaminu.
 5. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego lub przepisów innych aktów prawnych mających zastosowanie do działalności i funkcjonowania sklepu internetowego.
 6. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów jest sąd miejscowo właściwy dla siedziby  CACOFONIA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa.
 7. CACOFONIA Milano zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu w każdym czasie. Zmiany Regulaminu mają zastosowanie do zamówień złożonych po dokonaniu danej zmiany niniejszego Regulaminu.
 8. Wszelkie zamieszczone w sklepie znaki towarowe i nazwy firmowe należą do prawnych właścicieli i zostały umieszczone w celach informacyjnych.